[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Amund Berg i Vardal - tidlig 1600-tall

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 23.03.11

Artikkelens_innhold

Når det i artikkelen i VSHL står Amund Jonsen Berg, bygger det på innholdet i Vardal Bygdebok. Som du antyder nevnes der ingen kilde for navnbruken. Det som ligger nærmest å undersøke vil være opplysningen om at han var kirkeværge i 1617.


Sist endret: 19.02.15