[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Kåre Torstensen Mo i Land

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 18.04.11

Artikkelens_innhold

I følge en militærrulle over ungemannskap fra 1697 var Kaare Torstensen tienestedreng på Hasvold 28 år gl. og er føed i Prestegieldet. Ei Kari Kaaresdtr. Moe ble begr. i 1717 15 år gl. Dette er de eneste nyttige opplysninger jeg kan bidra med. Forøvrig kan nevnes at navnene Torsten og Kaare i slektssammenheng forekommer på søndre Sand i manntallet som sønner av Gulbrand Løensen. En kan gjette på at de kan være barnebarn til den Torsten som var bruker på garden i 1647. Et slektskap med søsknene vil innbære en vesentlig aldersforskjell.


Sist endret: 19.02.15