[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Kåre Torstensen Mo i Land

Type_artikkel: RETTING FRA
Navn: Alf Christian Frogner
Postadresse: OSLO
Kommuner_omraader: LAND, Oppland
Bekreftelse: JA
Date: 21.04.11

Artikkelens_innhold

Tjenestedrengen Kåre Torstensen på Hasvold (Hasval) i 1697 må antas å være identisk med den senere oppsitteren på Mo. Følgelig er Torsten Falchorsen trolig ikke hans svigersønn, slik det framgår av BOKA OM LAND III s.82. Det bekreftes også ved et arveskifte avholdt på Hvalby 7.1.1752 etter den barnløse Berte/Berit Kåresdatter (1711-1751). Trolig er Kåre Gulbrandsen Vaslien ( fra Sand søndre ) far til Marit Kåresdatter, men har foreløpig ikke funnet beviset. Fikk meg derimot en påminnelse: SJEKK ALLTID KILDEN!


Sist endret: 19.02.15