[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Kåre Torstensen Mo i Land

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 23.04.11

Artikkelens_innhold

Blant fadderne til Torsten og Marits barn er løitnant Harald (Kaaresen) og Sigri Vasslien. Sigri var trolig Kaare Gulbrandsens enke. Hun var datter av Nils Mortensen mit Øxne fra Grevløs og ble i 1712 gift med Ole Andersen Hollingdalen som overtok bruken av Vasslien. Dette passer med din antakelse om at Marit var fra Vasslien.


Sist endret: 19.02.15