[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Elling Andersen Jerstads søster

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Svein Arnolf Bjørndal
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 14.05.11

Artikkelens_innhold

Opphavet til Elling Andersen Jerstad (ca. 1647-1728) har hittil ligget i mørke. Han nevnes tilsynelatende ikke i manntallet for Toten i 1666, så det har vært usikkert om han i det hele tatt var derfra. Imidlertid har Elling i hvert fall hatt en søster, Ingeborg Andersdatter, som det var skifte etter på Graf (Grav) på Toten 13/10 1711. Hun hadde vært gift med Ole Mikkelsen. Hun hadde en datter Malene Enersdatter i sitt 25 år (f. ca. 1686/87) før hun ble gift. I ekteskapet med Ole hadde hun barna: Anders Olsen 12 år, Anne 18 år og Berit 14 år. For eldste datter verger MORBRODEREN Elling Jerstad. Gården Grav må vel være gnr. 24 Steinberg med Grav, i Ås sogn, V. Toten. Tingbøker mangler for perioden, men er fogderegnskapene gjennomgått med tanke på om Ingeborgs leiermålsbot, og kanskje opphav, kunne finnes der? Kjennes det andre kilder eller tidspunkt der hun er nevnt?


Sist endret: 19.02.15