[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Elling Andersen Jerstads søster

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 15.05.11

Artikkelens_innhold

Noe sikkert svar på spørsmålet kan ikke gis, likevel vil det være opplysende å trekke fram kilder som kanskje sier litt om søsknene Elling og Ingeborgs familieforhold. En tidligere slektsgransker på Toten, Sigurd Røse, har i en av Neumannsprotokollene tilføyd at Elling Jerstad og Jon Eriksrud er brødre. Grunnlaget for tilføyelsen er ikke beskrevet. Kanskje er den knyttet til Jon Andersen Eriksruds giftemål med Inge Halvorsdtr. Snipstad 4/1 1711, hvor Elling Jerstad og Halvor Stenberg var forlovere. Jon Eriksrud og Marte Stenberg var faddere for Ingebor Andersdtrs barn. Jon Eriksrud og Halvor Stenberg hadde tilgode midler ved skiftet etter Anne Olsdtr. Grav 13/4 1719. I en rulle fra 1689 er innført corporalen Joen Andersen. Med grunnlag i ovenstående er det fristende å anta at corporalen senere ble bruker på Eriksrud, og at han var bror til de førnevnte søsken. Hvis det stemmer bør familien knyttes til Grav. På de tider ble brukene Grav og Stenberg drevet som en enhet. Dermed er det nærliggende å anta at brukeren på Stenberg Anders Johansen 51 år gl. i 1666 kan være faren. Han er der oppført med sønnen Ole 12 år gl. Ingeborg Grav ble begr. i 1711 56 år gl., Elling Jerstad,begr. i 1728 81 år gl og Jon Eriksrud begr. i 1726 80 år gl. Trolig har de også søsken som ikke er identifisert.


Sist endret: 19.02.15