[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Martin Andersen Rustad/Rustadstuens foreldre. Hvem var de?

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 13.06.11

Artikkelens_innhold

Når Anders Christiansen og Ingeborg Jonasdtr. ikke er gift på Toten, og kanskje ikke født på Toten bør du lete i andre områder for å finne opplysninger om dem. Noen vurderinger kan være til nytte i sammenhengen. Ingeborg Jonasdatter er et heller lite brukt navn i 1801. Ved å søke for hele landet finner en ei tjenestepike på Hexum 22 år gl. som en av de mest aktuelle, men heller ikke hun var døpt på Toten. Hun er noe yngre enn antatte leveår ved begravelsen. Her bør også alderen vurderes ved barnefødsler, og de avtar ved 45 års alder. Anders og Ingeborg nevnes ikke i kirkebøkene før de får sønnen Martin i 1822. Han er også det eneste barnet de har til konfirmasjon i perioden 1828-39. Dette tyder på at Martin var parets eneste barn, og at de kanskje giftet seg ca. et år før barnedåpen.


Sist endret: 15.02.15