[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Olav Anker

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Geir Thorud
Postadresse: Skjetten
Kommuner_omraader: Biri
Bekreftelse: ja
Date: 15.08.11

Artikkelens_innhold

Jeg har sett gjennom Adresseboka som er basert på ligninga 1956/57 for Biri men finner ingen Olav/Olaf Anker/Olufsen. Det står oppført et gjestgiveri i Redalen uten navnet på innehaver. En annen kilde som muligens kan inneholde noe er Norske Gardsbruk utg. 1957, men da måtte han jo drive pensjonatet på en gård. Det kan kanskje finnes noe i kommunale arkiver ellers, f.eks ligning for andre år. Arkivet etter Biri herred finnes i fylkesarkivet for Oppland på Lillehammer. Når døde han?


Sist endret: 19.02.15