[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Even Monsen Åmot, Toten - fra Åmot eller Grytenholm?

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Svein Arnolf Bjørndal
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 07.10.11

Artikkelens_innhold

Even Monsen Åmot giftet seg 29/10 1721 med Ane Olsdtr. Rødningsbystuen (ca. 1686-1762). De bodde på Åmot, og Even levde ennå i 1726, men jeg har ikke sett spor etter ham senere. Ikke funnet ham begravet. Even Åmot nevnes som fadder i 1714 for Ole Ødåsens barn Ingeborg. 30/5 1706 ble viet Jens Siversen Bellerud og Karen Monsdtr. Åmot. Cau: Even Åmot og Siver Bellerud. Dette må jo være Even Monsens søster, Jens Bellerud var også fadder for Evens og Anes barn. Jens og Karen ser ikke ut til å ha hatt barn sammen. Kari Monsdtr. Bellerudstuen begr. 1742, 60 år (f. ca. 1682) Det bodde en Mons på Åmot i siste halvpart av 1600-tallet, iflg. militære ruller ennå i 1700, men dette stemmer trolig ikke. Denne Mons het Mons Østensen og var 40 år i 1666. I manntallet nevnes han med sønnene Anders 6 og Harald 4. Dersom Even skulle være hans sønn, må han trolig ha vært betydelig eldre enn jeg har antatt, og neppe født senere enn 1670/80, evt. født i et evt. 2. ekteskap til Mons. Når Kari Monsdatter synes å være f. ca. 1682, kunne vel det passe med et ekteskap nr. 2. Men det er kanskje likevel ikke så sikkert at Even og Kari var fra Åmot? Egentlig vet jeg jo ikke hvor lenge Mons Åmot levde. Mogens (Mons) Jonsen Grøtenholms (Grytenholm) (f. ca. 1627) hadde en sønn Even på 8 uker i 1666. Der var også en sønn Ole på 2 år. Grytenholm ligger i nabolaget til Åmot. Denne Even Monsen må vel likevel ha dødd som liten, for på skiftet 13/10 1675 etter Mogens Grøttenholm nevnes følgende barn: Ole 9, EVEN 4 (f. ca. 1671), Jon 3, Kari 13, Magdalena 5. Even Grytenholm var oppkalt etter sin morfar. 28/5 1664 var det skifte etter Even Grøttenholm. Barn: Gulbrand og Marthe g.m. Mons Jonsen. Senest 1697 nevnes Peder Pedersen (ca. 1662-1742) på Grøtenholm. Han hadde bl.a. en sønn Mons. Peder var sønn av Peder Knutsen Grytenholm (fra Li?) (ca. 1625-1713) og kona Marthe (ca. 1630-1696). Kan denne Marthe ha vært enken til Mons? Interessant nok nevnes også en datter Kari på skiftet etter Mons Grytenholm. Det kunne åpne for at både Kari og Even Åmot kan ha kommet fra Grytenholm, men i så fall må Kari ha vært 20 år eldre enn hun ble oppgitt å være da hun døde. Det er heller sjelden aldersangivelsen spriker den veien, på den annen side kunne det kanskje forklare hvorfor hun og Jens Bellerud ikke fikk barn sammen, det jeg har sett i hvert fall. Fadderne til Even og Ane Åmots barn gir ingen holdepunkter hverken sånn eler slik: 1) Ole Evensen f. 1722 på Åmot, dpt. 21/6 1722 i Hoff kirke, Toten. Faddere: Jens Bellerud, Ole Ødåsen, Jens Olsen Ødåsen, Ingeborg Bellerud, Kari Ødåsen og Pernille Råneby. 2) Eli Evensdtr. f. 1724 på Åmot, dpt. 17/9 1724 i Hoff kirke, Toten. Faddere: Hr. Paul Hammer (presten), Otto klokker, Madam Hr. Paul Hammers, Jomfru Rosing. Trolig hun som ble begr. 10/6 1725 som Even Åmots barn, 1 år og 13 uker gml. 3) Mons Evensen f. 1726 på Åmot, dpt. 5/3 1726 i Hoff kirke, Toten. Faddere: Jens Bellerud, Ole Ødåsen, Peder Holmstad, Ingeborg Bellerud, Malene Hveemstuen, Marthe Jacobsdtr. Holmstad. Mons trolig gift 30/12 1748 med Pernille Hansdtr. Kise (d. 1789). Mons kom da fra Grimås, hvor han nok hadde tjent. De bodde først på forskjellige plasser på Toten, før de i 1767 flyttet til Kongsberg. Mons døde 1787 på Ljøterudeie i Sandsvær, hos sin sønn Even med familie. Navnekombinasjonen Mons og Even er sjelden på Toten, etter det jeg kan se. Når begge navnene sees på Grytenholm, er det fristende å anta at Even Monsen Åmot kunne ha vært derfra. Vites det noe om hvor det ble av barna til Mons og Marthe Grytenholm?


Sist endret: 19.02.15