[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Anders Bertelsen Røyshaugen - i Fredrikshald 1737?

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Svein Arnolf Bjørndal
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 20.10.11

Artikkelens_innhold

VSLT 2/2010 s. 102 nevner et skifte 27/3 1737 etter Eli Mortensdatter på husværet Ensrudstellet på Toten. Hun hadde vært gift med Peder Nilsen. Arvingene var barna til hennes avdøde søster Lisbeth Mortensdatter: 1) Morten Pedersen, 50 år (f. ca. 1687) og bor på Kongsberg 2) Anders Pedersen ved de gevorbene, 3) Christen Pedersen ved de gevorbene, 4) Eli Pedersdatter, gift med ANDERS BERTELSEN på Fredrikshald boende 5) Valborg Pedersdatter, g.m. Peder Pedersen Ulsrud (de giftet seg 29/12 1721, Valborg var fra Ulsrud og Peder fra Lae). 6) Johanne Pedersdatter, død og etterlater barn, deres far Tosten(?) Nilsen(?) til stede. (Kanskje de som giftet seg 9/7 1713. I så fall het mannen Tosten OLSEN og var fra Nedrud, og Johanne var fra Skjefstad). Eli er kalt Else ved vielse og begravelse, mulig det står Else i protokollen. Eli/Else ble begravet 13/6 1737, 67 år, dvs. f. ca. 1670. En Lispet Mortensdatter Fieldstastuen ble begr. i Kolbu 11/12 1732, 81 år (f. ca. 1651). Dette er den eneste jeg har funnet med dette navnet begravet. Hvis dette var Eli/Elses søster, må det ha vært langt mellom dem, eller Lisbeths alder er for høyt satt. Dersom hun virkelig var så gammel, er det en viss mulighet for at hun kunne ha vært moren til Anders Bertelsens Røyshaugens kone. Det springende punktet er om det fantes en annen, kanskje yngre Anders Bertelsen på Toten også? Jeg har i så fall ikke funnet ham gift. Anders Bertelsen Røyshaugen var f. ca. 1666 og døpte barn fra Røyshaugen fra 3/6 1699 (Nils), men året før, 5 p. Epiph. 1698, døpte han sønnen MORTEN fra Bjerke. Morten Bjerke ble begr. 20/2 1698. At Anders Bjerke og Anders Røyshaugen er samme mann, går frem av et tingboksnotat av 5/3 1697. Da lot nemlig Anders Bertelsen innstevne Ole Bjerke, som ikke ville vike fra gården, som Anders hadde fått skjøte på 4/11 1696. Etter godtfolks tilskyndelse lot Anders seg overtale til følgende: Ole Bjerke skulle skulle nyte sin påboende gård Bjerke i inneværende år til bruk og besittelse, med skatter og landskyldsbetaling, og til førstkommende år 1698 skulle Ole Bjerke ryddiggjøre og fraflytte gården til faredagen, mot at Anders før jul i inneværende år betalte ham førstebygselen 5 rdl. 1 ort etter loven. Dette ga de hverandre hånden på for retten. Av et tingboksnotat 11/7 1699 nevnes Anders Bertelsen i forbindelse med Røyshaugen, og på en slik måte at han åpenbart nettopp var kommet dit. Navnet MORTEN er jo interessant i denne sammenheng, og vel ikke av de mest vanlige navn på Toten. Anders Bertelsen Røyshaugen forsvinner tilsynelatende etter 1706. Jeg har ikke funnet ham død på Toten, men 1733 og deler av 1734 mangler jo. Kirkebøkene for Fredrikshald begynner dessverre ikke før i 1758. Hverken Anders eller Eli er nevnt i sjeleregisteret der for 1772.


Sist endret: 19.02.15