[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Anders Bertelsen Røyshaugen - i Fredrikshald 1737?

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Svein Arnolf Bjørndal
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 21.10.11

Artikkelens_innhold

Litt mer: Eli/Else Mortensdatter må ha hett Else. Hun nevnes med det navnet i alle sammenhenger. Hun var gift 1) i 1713 med Ole Hansen Faråsstuen, og 2) 1724 med Peder Nilsen Ensrudstuen. Ved vielsen i 1713 kom hun fra Olterudstuen, og hadde nok da oppholdt seg hos sin bror. 9/12 1726 var det skifte på Otlerudstuen etter Jens Mortensen, g.m. Kari Stensdtr. Arvingene var søsteren Lisbeth Mortensdtr. g.m. Peder Ulsrud og Else Mortensdtr. g.m. Peder Fladerud, nå tilholdende i Ensrudstuen. Jens Mortensen Setne giftet seg 7/11 1697 med Kirsti Pedersdtr. Olterud. 11/6 1719 giftet skolemester Jens Mortensen seg med Kari Stensdatter. 25/10 1726 begr. skolemester Jens Mortensen, 64 år (f. ca. 1662). Så vidt jeg kan se finnes det ingen Jens Mortensen i manntallet 1666 for Toten, som kan bety at alderen er noe for høyt satt, eller at søsknene ikke var fra Toten. De var ikke barn av Morten Gulbrandsen Solberg. Det fantes ellers en Morten Finde f. ca. 1615 som var husmann på Nerset i Kolbu, med sønnen Lars 3 år. - Når det gjelder Lisbeth Mortensdatters barn: Johanne Pedersdatter var ganske visst gift 9/7 1713 med Tosten Olsen. De bodde på Fjølstadstuen (Fieldstastuen). Johanne døde der i 1723, 39 år, (f. ca. 1684). Hun nevnes som yngste datter i 1737, mens Eli var den eldste. Eldste sønn Morten skulle vært f. ca. 1687, som må bety at Anders og Christen var født etter den tid. Det kunne bety at Valborg Pedersdatter var f. ca. 1681 (har ikke funnet henne begravet) og at Eli Pedersdatter, gift med Anders Bertelsen, kunne ha vært født ca. 1678. Da går det vel så vidt at hun var mor til barna hans, dersom Anders Bertelsen altså er identisk med han på Røyshaugen. Det fantes faktisk en Eli Røyshaugen. Hun nevnes som fadder 25/2 1703 og 23/11 1704. Nils Andersen Røysestuen, senere Gårderstuen, var formodentlig identisk med Anders Bertelsens sønn Nils, f. 1699. Muligens var han den eneste av barna som levde opp. Da Nils Røysestuen døpte sønnen Anders 15/10 1724, var bl.a. en Eli Røyshagen fadder. Moren? Eli Røysestuen var fadder da Nils Gårderstuen døpte sønnen Peder 4/4 1728. En MORTEN Røysestuen var forresten fadder for Nils Gårderstuens sønn Nils 24/6 1730. Kan det ha vært Morten Pedersen som dro til Kongsberg? 4/4 1728 er ellers siste gang Eli nevnes på Røysestuen. Hun gjenfinnes ikke som død. Lisbeth Mortensdatter og mannen Peder Andersen døde begge på Fjølstadstuen i 1732, og etter aldersangivelsen var de født hhv. ca. 1651 og 1650. De bodde på Ulsrud en stund, senest 1711 og fremover til i hvert fall 1726. I 1711 fikk sønnen Morten en datter Birthe utenfor ekteskap med Marta Larsdtr. Dystehagen.


Sist endret: 19.02.15