[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Randi (Randine) Andersdatter Sandager

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Mona Snipstad Holm
Postadresse: bjørnsgårdlinna 98, 2849 Kapp
Kommuner_omraader: Gausdal
Bekreftelse: JA
Date: 19.11.11

Artikkelens_innhold

Prøver å finne opplysninger om min tipp tipp oldemor. Hun ble født i Gausdal, Folbo sogn. Hun ble født enten i 1810 eller 1812. Har ikke klart å oppspore (eller tyde) noe i kirkebøkene, og har heller ikke funnet noe vedr. konfirmasjon. Det er mulig at hun ble satt bort i ung alder. Navnet Sandager er jo også en gård på Toten (Kapp) ( i dag sandaker). Kan jo være mulig at hun havnet der. Hun ble gift med min tipp tipp oldefar Peder Olsen født 05.mai 1805. De giftet seg 15.nov.1834 i Hoff Kirke på Østre Toten.De bodde på plassen Nøklebergsengen som ligger i nærheten av Karidalen i Østre Toten. Vil bli veldig takknemlig hvis noen kan gi meg opplysninger om hennes opphav.


Sist endret: 19.02.15