[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Kommentar til Skaktavl

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Halvor Bothner-By
Postadresse: Fagerstranfv. 63, 1363 Høvik
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 22.11.11

Artikkelens_innhold

Det var min far som skrev omtalte artikkel, som må være iflg. hans notat fra ca.1949 som jeg har. Senere har hans to fettere arkitekt Leif Løberg (d.e.) og Hans Fredriksen gjort videre undersøkelser og korreksjoner. De er alle tre forlengst gått bort, - min far i 1980. Jeg har fra et gammelt notat fra de to den følgende oppstilling (dog mangler kildehenvisninger eller nærmere forklaring): Presten Torben Olufsen Skaktavl hadde sønnene Torben gm Inger Jørgensdtr Valravn, Oluf, og Christen gm Adelus (lie) Jørgensdtr Valravn, og datter Karen gm Hans Bernhoft, samt uekte sønn Baltzer. Sønn av Torben (Torbjørn) var Oluf, f. ca 1540, og bonde på Kallerud. (denne gården var prestegods før den i 1832 ble del av Vestre Toten prestegård, pga delingn av Toten i to prestegjeld). Sønnen til Oluf var Bjørn, født ca 1540 og bruker av Kallerud, og hans sønn igjen Ole er nevnt som bruker av Kallerud fra 1644 til 1683. Deretter fulgte sønn etter sønn i fire ledd som brukere. I Norsk Slektshistorisk Tidsskrift finnes en større antall referanser til Skaktavl-slekten, som jeg såvidt har begynt å studere. Leif Løberg har også presentert et antall artikler om slekten og dens opphav i ulike tidsskrifter, bl.a. i Hedmarks Slektshistorisk Tidsskrift. Jeg er interessert i enhver referanse som kan formidles til meg. Vennlig hilsen.


Sist endret: 19.02.15