[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Paul (Pål) Kristensen Kyset, Vestre Toten f. ca 1667

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 23.01.12

Artikkelens_innhold

Den 13/12 1716 ble det holdt skifte etter Kari Christensdtr. gift med Ole Engebretsen Eik i Vardal. Arvinger var hennes søsken. 1. Ole Kyset på Toten. 2. Paal Hørstad i Vardal. 3. Anne Skreppen på Toten. Søsknene var barn av Cristen Eriksen Kyset, 51 år i 1666, som trolig var gift med Marte Olsdtr. lille Kyset. Det siste er vurdert ut fra angitte slektsforbindelser i en rettsak om eiendomsforhold for Kyset i 1689. Martes far het trolig Ole Olsen. Han var trolig i 1666 72 år og bosatt på Prestesæter. Førnevnte Christen Kyset var sønn av Erik Indal og hans kone Kari Gulbrandsdtr. fra Trogstad.


Sist endret: 19.02.15