[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Paul (Pål) Kristensen Kyset, Vestre Toten f. ca 1667

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Svein Arnolf Bjørndal
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 24.01.12

Artikkelens_innhold

Hvor er saken fra 1689 referert? Det er lakune i tingbøkene fra og med 1685 t.o.m. 1696. Var det i en høyere rettsinstans?


Sist endret: 19.02.15