[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Paul (Pål) Kristensen Kyset, Vestre Toten f. ca 1667

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 24.01.12

Artikkelens_innhold

Beklaglivis har jeg oppgitt feil årstall for rettsaken vedr. grensene for Kysetgardene. Den var i 1691. I perioden fra 1685 til ca. 1692 er handlinger fra tingene på Toten, Vardal og Biri innført i protokollen for Hadeland, Land og Valdres, og nevnte sak finnes der. Til orientering kan nevnes at den gir få opplysninger om slektene på gardene, men flere av vitnene sies å være i slekt med brukerne på Kyset.


Sist endret: 15.02.15