[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Paul (Pål) Kristensen Kyset, Vestre Toten f. ca 1667

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Svein Arnolf Bjørndal
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 29.01.12

Artikkelens_innhold

At Christen Eriksen Kyset skulle ha vært gift med en Berthe har jeg antagelig fra en eldre artikkel i VSLT, jeg har i hvert fall ikke gjort noen selvstendige undersøkelser vedrørende denne delen av slekten selv. Imidlertid ser jeg i "Slekter og garder i Vardal og Redalen" av Per Braastad, s. 71 at Christen Kysets kone også der er oppført å være en MARTHE, så da går jeg ut fra at dette er det rikige.


Sist endret: 19.02.15