[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Paul (Pål) Kristensen Kyset, Vestre Toten f. ca 1667

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Svein Arnolf Bjørndal
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 29.01.12

Artikkelens_innhold

Etter å ha studert saken fra 15/9 1691, synes det som om Ole Kyset i 1647 må være identisk med Ole Olsen, "husmann" på Prestesæter i 1666, og far til i hvert fall Paul Olsen Lille Kyset og Berthe Olsdatter, som nevnes som prov nr. 9 i saken. Hun nevnes rett etter Peder Mikkelsen Morterud, som var på Prestesæter i 1666, og siden det er kjent at Peder Mikkelsen var gift med en Berthe Olsdatter, kunne Ole Olsen være Peders svigerfar, muligens også Ole Mikkelsen Prestesæters svigerfar, siden han var gift med en Goro Olsdatter. Han kunne ha kommet som kårmann til datteren/døtrene på Prestesæter når sønnen Paul overtok bruken av Lille Kyset. Nå sies ikke Ole Mikkelsen Prestesæter å være beslektet med oppsitterne på begge Kyset-gårdene, slik de andre 8 provene gjorde, men Peder Mikkelsen kan ha nevnt seg som beslektet på sin kones vegne. Det var ikke alltid det ble skilt på dette, har jeg sett. Den enkleste løsningen er vel da også at Marthe, kona til Christen Eriksen Kyset var datter til Ole lille Kyset. Men hvordan kommer f.eks. Erik og Arne Gulbrandsen Indal og Mads Gulbrandsen Lerud inn?


Sist endret: 19.02.15