[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Oskar Olsen

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Anne Langerud
Postadresse: 7500 Stjørdal
Kommuner_omraader: Gjøvik - Toten
Bekreftelse: JA
Date: 01.02.12

Artikkelens_innhold

Jeg prøver å finne opplysninger om min oldefar Oskar Olsen født i 1866. Han fikk sammen med Kari Jensdatter Hansen en sønn i 1886, sønnen er min farfar og het Hans Petter (Oskarsen) Langerud. Oskar og Kari var ikke gift og har heller ikke flere barn sammen så vidt jeg vet. I kirkeboka (Østre Toten-Hof)fra 1886 står det Oskar Olsen, Gjerstad Brenneri, det betyr sikkert at han bodde der og/eller kanskje jobbet der. Kari og sønnen bodde på Apelsvollseie. Oskar kan for så vidt være hvor som helst i fra. Er det noen som kan hjelpe meg er jeg svært takknemlig, ser ikke helt hvordan jeg skal komme videre i slekta uten hjelp.


Sist endret: 19.02.15