[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Dødsår/begravelse for Klaus Petter Pedersen?

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 11.02.12

Artikkelens_innhold

Det kan være flere årsaker til at du ikke finner personer begravet på Slektshistorielagets base. Først kan nevnes at laget ikke tillates å skrive av kirkebøker nyere enn 80 år for utleggelse på nettet. En grunn knyttet til begravede, er at dødsårsaken ikke kan oppgis. Kirkegårdsprotokollene går fram til 1940. Etter det året er det mer tilfeldige opplysninger. Senere opplysninger er kun knyttet til innholdet på de gravsteiner som står på kirkegårdene ved tidspunktet for fotograferingene foretatt etter år 2000. De forholder seg til reglene for kirkegårder. For Ø. Toten er det vanlig at gravsteiner fjernes etter 20 år, hvis ikke betales for videre bruk av gravstedet. Vedr. din etterlysning, så anbefales å skrive til aktuellt prestekontor eller søke i skannede klokkerbøker på digitalarkivet.


Sist endret: 19.02.15