[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Oskar Olsen

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Terje Tandsether
Postadresse: Raufoss
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 24.02.12

Artikkelens_innhold

Jeg har sendt spørsmålet til Statsarkivet i Hamar, og dette er svaret jeg fikk: "I Toten sorenskriverembetes dødsfallmeldinger er det opplyst at Karl Oskar Granum døde 19. mars 1935. Arvinger er hustru Petra Mathilde og 10 myndige og tilstedeværende barn. Vi har videre undersøkt Lensmannen i Østre Toten, Fylkesmannen i Oppland og Fogden i Toten uten å finne opplysninger om en eventuell farskaps- eller bidragssak. Vi kan derfor verken bekrefte eller avkrefte spørsmålet om farsskap"


Sist endret: 19.02.15