[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Hans Narvesen Dalborgen

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 05.03.12

Artikkelens_innhold

Jeg er litt usikker på hva du legger i ordene "historiske data" vedr. Hans Narvesen. Det kan nevnes at etter giftemålet fikk han og kona barna Ole dp. 29/10 1747 og Marte døpt 17/11 1748 mens de bodde på Knappen. Senere kirkelige handlinger er ikke undersøkt. Gardsnavnet til Hans ved giftemålet tyder på at han var fra Vardal. Av tidligere forhold kan nevnes at en Hans Narvesen sammen med Guri, Berit og Nils Dalborgen samt Jens Gjøvik var faddere for Abraham Andersens barn 6/1 1746. Det bør tillegges at kirkeboka for Vardal på den tiden inneholder svært få personopplysninger, så din Hans Narvesens dåp er neppe innført der.


Sist endret: 19.02.15