[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Hans Narvesen Dalborgen

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 06.03.12

Artikkelens_innhold

Et skifte kan trolig knyttes til den Hans Narvesen jeg nevnte i mitt forrige innlegg. Det ble holdt 27/3 1756, og var etter Berit Halvorsdtr. Dalborgskogen. Hun døde barnløs, og blant arvinger som nevnes var 2 halvsøstre. Den ene var Ingeborg Torgeirsdtr. som var død, og hun etterlot seg datteren Gubjør Eriksdtr. gift med Narve Hansen Dalborgen. Den andre halvsøsteren, Sigri Torgeirsdtr., var også død. Det samme var en av hennes barn, Anders Larsen, som etterlot seg sønnen Abraham Andersen. Sistnevnte giftet seg i 1744 med Berit Jacobsdtr., og det var vel for deres barn i 1746 Hans Narvesen var fadder. I denne sammenheng er naturlig å anta at Hans Narvesen bør ha vært en sønn av Narve Hansen Dalborgen. Til dette må nevnes fra Per Braastads bok om slekter i Vardal og VSHL tidskrift nr. 1997-4 og 1991-1. Det ble holdt skifte etter Narve Hansen Dalborgskogen 22/11 1771 som det står døde uten barn. Han hadde vært gift 3 ganger, og hans andre ekteskap var med Gubjør Eriksdtr. Faren het Hans Narvesen Dalborgskogen 1657-, og var sønn av Narve Christensen 1624- bosatt på øvre Napstad under Bjugstad ved manntallet i 1666.


Sist endret: 19.02.15