[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Etterkommenere etter Jon Jonsen og Kari Pedersdatter, Butjernsætra

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Oddbjørg Brænd
Postadresse: 2485 Rendalen
Kommuner_omraader: Gran, Oppland/Bjørneroa/Butjernsætra
Bekreftelse: JA
Date: 08.03.12

Artikkelens_innhold

Jeg etter lyser etterkommerne etter Joen Joensen og Kari Pedersdatter, Butjernsætra. De ble gift i 1815. De hadde flere barn, men hvor mange? Sønnen deres, Gulbrand Joensen født 29. desember 1827 emigrerte til USA. Jeg prøver å hjelpe en amerikansk etterkommer med å finne ut mer om den norske delen til GUlbrands sleket. Noen som kan fortelle noe om husmannsplassen de bodde på? Ut i fra det jeg har klart å finne ut så langt, ser det ut som om det er Kari Pedersdatter som har vokst opp på plassen Butjernsætra. Hennes foreldre er Peder Gulbrandsen og Guri. Kari Pedersdatter er født i 1797. Noen som kan fortelle noe om denne plassen slik den er i dag? Hadde vært fint om jeg kunne viderebragt kontakt med noen gjenlevende slektninger med den jeg hjelper (dame 80 år)


Sist endret: 19.02.15