[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Christopher Haldorsen Rustad

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 14.04.12

Artikkelens_innhold

Christopher Haldorsen Rustad var lensmann og bruker på mellem Rustad på Toten. Skifteprotpokollene for området gir bl.a. følgende opplysninger om ham. 29/1 1691 ble det holdt skifte etter Erik Halvorsen Drager. Hans eldste sønn Ole var død og etterlot seg 5 barn. Tilstede på deres vegne var moren Eli Hansdtr. og stefaren Christopher Halvorsen Rustad. 19/8 1717 var det skifte etter Jacob Pedersen Bjørnstads kone Anne Olsdtr. som døde barnløs. Hun ble arvet av moren som var gift med Christopher Halvorsen Rustad og hennes søsken og halvsøsken, Hans Olsen Tømmerhol, Ingebor Olsdr. gift med Christen Løken i Land, Kari Olsdtr. gift med Ole Berg, Ole Chr. Stensrud i Land, Herman Chr. Rustad, Mari Chr.dtr. gift med Nils Børstad i Vardal samt Johanne og Marte Christophersdøttre. 25/7 1710 ble det holdt skifte etter Peder Haldorsen Skarten. Han etterlot seg hustruen Ingebor Mikkelsdtr. og 2 barn. Barnas verge ble faderbroderen Christopher Rustad. Ut fra de opplysninger som her er gitt antas det at lensmannen var fra Sodstad. På denne garden ble det holdt et skifte 9/3 1663 etter Halvor Pedersen og hans hustru Marte Bjørnsdtr. De etterlot seg barna Peder, Christopher og Siri. Tilstede på skiftet var barnas farbror Halvor Pedersen Kukersrud som overtok bruken av Sodstad og Simen Strande som hadde barnas fadersøster til ekte. I skiftet nevnes også Ole Bjørnsen Siveind. Han kan være morens bror, men det kan ikke bekreftes i kilder.


Sist endret: 19.02.15