[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Sjøblom på Eina

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Ronny Folkvord
Postadresse: 1430 Ås
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 04.05.12

Artikkelens_innhold

Jeg vil gjerne ha opplysninger om min bestefar Arvid Sjøblom (1917-1981), som bodde på Eina mesteparten av livet. Vet ikke mye om han, bortsett fra bostedene hans på Eina. Er det noen som vet noe om han, eller kanskje kjente han ?


Sist endret: 19.02.15