[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Berte Skjerven n.1658 - datter av Endre K. Braastad?

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 22.06.12

Artikkelens_innhold

I artikklene i nr. 2/2004 og 4/2005 i VSHL er det kommentarer vedr. et mulig slektskap mellom Tollef Smeby og ei datter fra nedre Braastad. Bakrunnen for kommentarene var som nevnt i spørsmålet her at Tollef Smeby i 1648/49 eide odelsgods som Endre Braastad i 1424 skattet for. Samt at Tollef hadde gitt et bidrag til byggingen av Braastad kirke. Tollef var fra Onset i Biri og ble senere eier av Smeby på Toten. Hans interesse for kirkebyggingen er det derfor naturlig å knytte til kones slekt. Når Simen Skjerven i 1648/49 eide den andre halvdelen av Endre Knudsen Braastads tidligere gods, er det ganske sikkert at han var gift med ei datter av Endre Braastad i likhet med Tollef Smeby. "Svogeren" Haldor Endresen Braastad hadde Simen og Berte ei datter Karen, gift med Jon Amundsen nordre Braastad. Karen er med det helst et eldre navn på nedre Braastad. Det sist nevnte ekteskapet utelukker et tremenningsforhold mellom disse slektene knyttet til kongebrevet. Dermed gjenstår bare en mulig forbindelse mellom slekter i Vardal, slik som kommentert ovenfor. Øvrig slekt som kan knyttes til kongebrevet var bosatt i Land. Det foreligger ingen opplysninger eller antakelser for at Svend Alfsen Odnes eller hans kone Olaug Madsdtr. Mælum har hatt nære forbindelser til Vardal.


Sist endret: 19.02.15