[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Berte Skjerven n.1658 - datter av Endre K. Braastad?

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 23.06.12

Artikkelens_innhold

I forrige innlegg nevnes sansynligheten for salg av odelsgods. Det bør kommenteres litt. I følge Alf Chr. Frogner betales det odelsskatt av 3 fj. salt i Ekenes i 1624 og 1648/49. For å ha odel i en eiendom måtte den vanligvis ha vært i en families eie minst i 30 år på den tiden. Unntak fra dette kan være hvis eiendommen er blitt kjøpt fra andre odelsberettigede eller har inngått i et makeskifte. Det er innenfor ei slik ramme en her bør vurdere en slektsforbindelse, og om mulig knytte andre opplysninger til dette. Jfr. tidligere innlegg i saken.


Sist endret: 19.02.15