[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Berte Skjerven n.1658 - datter av Endre K. Braastad?

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Geir Thorud
Postadresse: Skjetten
Kommuner_omraader: Vardal/Toten
Bekreftelse: ja
Date: 23.06.12

Artikkelens_innhold

Jeg må kverulere litt. Mitt forrige innlegg ble skrevet etter å ha lest Harald Winges artikkel i Historisk leksikon om Odelsskatt. Han avslutter med at beteglesen på mange måter er missvisende fordi skatten også ble betalt av kjøpe og pantegods, (og av mange som satt som leilendinger på garden (da skulle de ikke betale)). Dette gir inntrykk av at listene ikke er helt pålitelige. Sett i lys av det du skriver kan kjøpegods og vel også pantegods være odelsgods, men med mindre den som betalte skatten ikke hadde odel hadde det ikke vært dekning for å kalle betegnelsen missvisende. Så kan man jo spørre hva Winge baserer seg på....


Sist endret: 15.02.15