[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Berte Skjerven n.1658 - datter av Endre K. Braastad?

Type_artikkel: KOMMENTAR FRA
Navn: Svein Arnolf Bjørndal
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 24.06.12

Artikkelens_innhold

Jeg har helt klart selv sett det som Winge påpeker, at odelsskatt er blitt betalt også av kjøpe- og pantegods. Fogden har vel da rett og slett tolket det dit hen at folk skulle betale slik skatt av alt man til en hver tid *eide*. Når det gjelder odelsskatten/odelsjordeboka 1624, er den vanligvis mer pålitelig, i hvert fall for de distrikter der det konkret er oppgitt hva som var hva, som odels- pante-, giftings-, kjøpe- og gavegods. Men når det konkret gjelder denne saken, er det interessant at man har sittet i lange tider med eiendom som lå langt unna, noe som kan tale for arv, for dersom det hadde dreid seg om pantegods, ville man vel i slike tilfeller heller søkt å få pengene tilbake etter en forholdsvis kort tid, siden man jo årlig måtte reise for å hente landskylden man var berettiget. Det må jo ha vært en temmelig tungvint affære i de tider, og som gjorde at de fleste ville ha jordegods i nærheten av seg, hvis det lot seg gjøre, i hvert fall hvis man selv kjøpte eller pantet noe til seg. Jeg vet om mann i Jevnaker som på midten av 1600-tallet årlig reiste til Vang på Hedemarken for å hente landskylden som tilkom ham i en gård der (ble nevnt i en sak på tinget i Jevnaker mot slutten av 1600-tallet). Det var gods han hadde arvet etter sin farmors foreldre, viste det seg.


Sist endret: 19.02.15