[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Leter etter Emil Pedersen gift med karine olsdatter

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 19.07.12

Artikkelens_innhold

Det foreligger ingen bygdebok med gards- og slektshstorie fra området du til nå søker på Toten. Mine opplysninger kommer fra kilder på denne siden og noe lokalkunnskap. Du kan finne flere opplysninger ved å trykke Kilder øverst på siden her, for deretter å trykke Ø. Toten på venstre side i bildet. Da kan du velge bruk av folketellinger, kirkebøker og kirkegård ved å trykke på kildetypen på venstre side i bildet. Ved bruk av kirkebøker - døpte, skriv barnets navn i rubrikk for fornavn og farsnavn/etternavn i rubrikken for farsnavn. Husk og ikke bruke for mange bokstaver (3-4) i hver rubrikk når du søker, fordi navn kan staves på flere måter. Forøvrig kan nevnes at Mjøsmuseet på Kapp har et godt slektsarkiv for Toten, der finnes også et fotoarkiv samt en del lokalt skriftlig materiale.


Sist endret: 19.02.15