[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Syver Olsen <skindlien (el.l.) og Berit Johansdatter

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 01.08.12

Artikkelens_innhold

Bygdebøkene for Land bind IX og X Torpa gir svar på ditt spørsmål. En har med grunnlag i bøkene satt opp følgende slektsrekke. 2. Syver Olsen husmann på Værhaug under Skindelien (bind X side 391) gift 1793 med 3. Berit Johannesdtr. 1771-1847. 4. Ole Johannesen bruker på Finnstuen under Fossum 1737-1830 (IX side 702) gift 1763 med 5. Helge Syversdtr. 1735-1801. 6. Johannes Pedersen bruker på Ospegården 1739- (X side 139) gift med 7. Mari Knudsdtr. 1731- . 8. Johannes Olsen bruker på Odde ca. 1718-1775 (X side 241) barn med 9. Berte Gudmundsdtr. 1739- . 10. Syver Olsen bruker på Rognholt 1711-1782 (IX side 642) gift 1732 med 11. Anne Arnesdtr. 1703-1784. 12. Peder Gulbrandsen bruker på Klemoen 1698-1788 (X side 185) gift med 13. Berit Johannesdtr. 1714-1797. 14. Knud Taraldsen bruker på nordre Jøranlien 1672-1739 (IX side 645) gift med 15. Ingeborg Halvorsdtr. 1687-1750. 16. Ole Johannesen bruker på Odde 1674-1743 (bind X side 241) gift med 17. Marte Haagensdtr. 1684-1752. 20. Ole Syversen bruker på søndre Fossum 1677-1738 (IX side 638) gift med 21. Lisbet Kristoffersdtr. fra Hogne i Nordsinni 1685-1726. 22. Arne Knudsen bruker på Synstelien 1680-1759 (IX side 638) gift med 23. Jørand Jensdtr. 1680-1759. 24. Gulbrand Kristoffersen bruker på store Goplen 1663-1706 (X side 169) gift med 25. Siri Olsdtr. 26. Johannes Kielsen bruker på Klemoen 1683-1747 (X side 184) gift med 27. Rønnaug Guttormsdtr. fra Hugulien 1692-1729. 28. Tarald Gudmundsen bruker på nordre Jøranlien 1638-1711 (IX side 545) gift med 29. Guri 1641-1712. 30. Halvor Daffinsen bruker på Koll fra Ekeren i Snertingdal 1656-1734 (IX side 723) gift med 31. Anne Arnesdtr. fra Frøysåk 1658-1734. Det er mulig å finne noen flere aner i bygdebøkene. Vær oppmerksom på at kirkebøkene for Land begynner i 1708, så alle eldre årsangivelser er usikre.


Sist endret: 19.02.15