[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Kallerud - Askim - Peder Pedersen Askim 1711- sine koner ...

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Alf Christian Frogner
Postadresse: OSLO
Kommuner_omraader: Vardal (Oppland)
Bekreftelse: JA
Date: 07.08.12

Artikkelens_innhold

Jeg har notert Peder Pedersen Askims hustruer Gunhild Larsdatter og Kari Hansdatter som beslektet i 2.ledd (søskenbarn) og vurdert førstnevntes far Lars Olsen og sistnevntes mor Kari Olsdatter som søsken. Trolig er oppsitteren Hans Pedersen på Kallerud i 1693/24 år gammel, identisk med den senere oppsitteren på Nygard. Men dine opplysninger tilsier slektskap i 3.ledd og følgelig stemmer ikke mine vurderinger.


Sist endret: 19.02.15