[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Hvor er "Aldrins gaard" i Gjøvik

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: John-Olav Skjønhaug
Postadresse: 2080 Eidsvoll
Kommuner_omraader: Gjøvik, Vardal
Bekreftelse: JA
Date: 19.10.12

Artikkelens_innhold

Iflg. folketellinga fra 1900 bodde min morfar Ole Martinsen Dæhlin, min mormor Ida Andreasdtr. Dæhlin (f.Nyland) og deres førstefødte Magnus i Aldrins gaard sammen med 4 andre familier. Husfaren i en av de andre familiene het Johan Aldrin, født i Sverige ca. 1866.Jeg er født og oppvokst i Hunndalen, men har aldri hørt om denne bygården i Gjøvik. Aldrin er vel et litt uvanlig etternavn. Den eneste Aldrin jeg kommer på het Buzz til fornavn.


Sist endret: 19.02.15