[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Etterlyser opplysninger om Aldrin gård i Gjøvik

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: John-Olav Skjønhaug
Postadresse: 2080 Eidsvoll
Kommuner_omraader: Gjøvik, Vardal
Bekreftelse: JA
Date: 19.10.12

Artikkelens_innhold

Hvor ligger eller lå denne gården som min morfar Ole Martinsen Dæhlin, min mormor Ida Dæhlin og onkel Magnus bodde iflg. folketellinga for Gjøvik i 1900.


Sist endret: 19.02.15