[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

etterlysning

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: pål granum
Postadresse: 8643 Bjerka
Kommuner_omraader: Lena
Bekreftelse: ja
Date: 07.11.12

Artikkelens_innhold

Interesset i å finne Georg Willhelm Granums mor. Georg var født 13.12.1926. Georg var satt bort som barn og vokste opp på Lena


Sist endret: 19.02.15