[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Torchil Olsen Hørsrud-Knatterud-Kallerud

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Alf Christian Frogner
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten (Oppland) og Nes (Hedmark)
Bekreftelse: JA
Date: 20.12.12

Artikkelens_innhold

Jeg henviser til Digitalarkivet (Hedemarken sorenskriveri, skiftekort for gården Sandvold samt Toten sorenskriveri, skiftekort for gårdene Andersgård og Hørsrud), som dokumenterer forbindelsene.


Sist endret: 19.02.15