[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Tryg Gulbrandsen Kjølset

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 04.01.13

Artikkelens_innhold

Det forefinnes ingen bygdebøker som omhandler personen du søker etter. Men et skifte etter ham i protokollen for Toten, Vardal og Biri den 2/5 1667 gir en del opplysninger. Tryg etterlot seg da enken Sidsel Eskildsdtr og barna Elling og Sidsel. Tilstede ved skiftet var barnas farbroder unge Engebret Kjølset. Sistnevnte var i 1666 28 år og bruker av en part i Kjølet. Fra andre kilder er kjent at Engebret var sønn av Gulbrand Kjølset og sønnesønn av Torgrim Engelsen Kjølset som det ble holdt skifte etter den 17/11 1623 og Sidsel Olufsdtr. På skiftet etter Tryg Gulbrandsen fordret Ole Fossen på sine søsterbarns vegne, i følge et skiftebrev av 1/6 1660, Eskild, Jacob, Marte og Kari Haraldsbarn deres børnepenge i boet. Det forteller oss at Tryg hadde giftet seg inn på Dulsrud med enken etter en Harald, og at hun var søster til Ole Eskildsen Fossen som var sønn Askild Dulsrud.


Sist endret: 19.02.15