[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

etterlysning

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Kjell Jørgen Johansen
Postadresse: Slemdalstun 4 Skien
Kommuner_omraader: Eidskogen
Bekreftelse: JA
Date: 26.01.13

Artikkelens_innhold

Min bestefar Jørgen Johansen, født 25.05.1880 i Eidskogen bodde i Skien.(Jeg finner ikke et eneste sted i Norge som heter Eidskogen) Han tok meg med til Raufoss mange ganger i min barndom hvor han vokste opp. Hans far, min oldefar, jeg kjenner ikke hans navn, var formann på fyrstikkfabrikken- er meg fortalt. Vi hilste på mange slekninger på Raufoss og omegn. Ja jeg husker at vi overnattet hos slekninger som bodde nesten i sentrum. Det er kommet et stort vare senter der nå. Min bestefar hadde agentur for Raufoss ammunisjonsfabrikk. Jeg husker at vi i den forbindelse noen ganger overnattet på noe som ble kalt "admeniet". Jeg vil med dette prøve og finne ut litt om min slekt.


Sist endret: 19.02.15