[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

slektsøk

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Håvard Lervold
Postadresse: Vardestien 22, 2817 Gjøvik
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 11.02.13

Artikkelens_innhold

Min oldefar Rasmus Andersen Kvikstad født 31.03. 1834 var gift med: Marie Thomasdatter Presterud og jeg søker informasjon om henne. Søker også informasjon om foreldre til Rasmus Andersen Kvikstad, som var far til min bestefar: Martinius Rasmussen Kvikstad. Martinius eide sammen med sin bror Anders bl.a. Vårnes gård fra ca. 1923 og noen år framover.


Sist endret: 19.02.15