[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Kisesetera ved Svartungen

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Eivind Sibilrud Løvhaug
Postadresse:
Kommuner_omraader: Østre Toten
Bekreftelse: ja
Date: 17.02.13

Artikkelens_innhold

Hei. Er det noen som veit hvor Kisesetera lå hen? Dette var en seter under Kise gård på østre toten som skal ha ligget sør for Svartungen mot Skrukkelia. Setera er nevnt i årboka for Hadeland år 2000, og det skal ha vært en retsak om seteras plasering en gang på 1700 tallet men ingen av kildene sier noe om nøyaktig plasering av setera.


Sist endret: 19.02.15