[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Anton Petersen født 12.12.1873

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Monica Ødegård
Postadresse: Tønsberg
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: JA
Date: 24.02.13

Artikkelens_innhold

Jeg har en hel bok om Anton Pettersens familie (foreldre, søsken og etterkommere) Han ble født i Redalen, flyttet til Kristiania som det het den gangen, deretter til Jevnaker på Hadeland. Han døde i 1943. Johanne døde i ca 1951. Så vidt jeg kan forstå er jeg firmenning med din mor ;) Min oldemor Mina var yngre søster av din tippoldefar :)


Sist endret: 19.02.15