[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Andreas Jonsen f. 28.05.1822, Bergs-Eje

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Borgine Nilsen
Postadresse: Grenveien 9, 3053 Steinberg
Kommuner_omraader: Vardal prestegjeld
Bekreftelse: JA
Date: 29.03.13

Artikkelens_innhold

Andreas var uektebarn av Agnete Ivindsd. bosted Bergs-Eje og snekker Jon Gulbrandsen Aske-Eje bosatt på Næs. Er det noen som har opplysninger om Agnete og Jon? Jeg klarer ikke å finne sikre opplysninger om disse to. Jeg fatt ei som het Agnete Ivindsdatter som fikk uekte barn nr 5 29.04.1818 med Even Christiandsen (Wieberg), dette barnet het også Andreas. Kan det være samme Agnete?


Sist endret: 19.02.15