[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Ole Pedersen Rødningsby/Rødningsbystuen

Type_artikkel: NY ETTERLYSNING FRA
Navn: Svein Arnolf Bjørndal
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Toten
Bekreftelse: JA
Date: 06.04.13

Artikkelens_innhold

Hva var Ole Pedersens opphav og hvem var han gift med? Ole Pedersen Rødningsbystuen ble begravet 22/8 1728, 90 år. Alderen er nok satt en god del for høyt. Han er nok identisk med den Ole Pedersen Rødningsby som 7/3 1701 ble stevnet av Isak Israelsen til å fraflytte gården. Isak hadde fått skjøte på Rødningsby 3/11 1700 av sognepresten på Jevnaker, hr. Peder Løch. Isak hadde så utsagt Ole Pedersen, men han ville ikke flytte, men tilbød å legge ut pengene som Isak hadde betalt for gården. Men siden Isak var "så godt som" husvill, ville han ikke motta pengene, men ville bruke Rødningsby. Retten dømte at Ole Pedersen måtte ryddiggjøre gården til neste faredag. I kirkeboka fremgår det at Ole Rødningsby 1/6 1696 døpte sønnen Jens. Faddere var Bersvend Olterud, Mikkel (Torbjørnsen) Ødeli, Einer Kløvstad, Marthe Gran, Kari Ødeli og Kari Gran. (Marthe Gran trolig identisk med Marthe PEDERSDTR. som var gift med Nils Bertilsen Gran (ca. 1643-1709). Skifte etter ham 16/1 1710 fol. 105. Kari Gran kan være deres datter, de hadde 7 barn, hvorav en Kari. Var Marthe Pedersdtr. søster til Ole Pedersen?). Barna som nevnes ved skiftet var: 1) Peder Trondset, 2) Lars Berg, 3) Nils f. ca. 1690, gift på Gran, 4) Kari g.m. Torger Røyse, 5) Ingeborg g.m. Nils Gårder, 6) Mari g.m. Jens Gårder, 7) Dorthe g.m. Hågen Nøkleby. På skiftet nevnes også kvinnens søster Mari Pedersdatter, og det kan virke som om hun hadde tilhold på gården. Det er også interessant med dåpen i 1708, der både Ane Rødningsby og Kari og Nils Gran nevnes som faddere (De var 19/8 1708 faddere for Ole Larsen tamburs barn Lisbeth.) Øyåsen (Ødåsen), Ødeli, Olterud og Kløvstad var nabogårder til Rødningsby, men Gran lå langt unna, noe som kanskje kunne borge for en slektssammenheng. Ole Rødningsby begravet 25/10 1696 sine sønner Hans og Lars (alder ikke oppgitt, men de var trolig små). Ole Rødningsby nevnes som 1. fadder 4/12 1698 for Peder, et uekte barn fra Røyse i Skreia. Foreldrene var Johannes Pedersen Heksum og Kari Eriksdatter Ovrenstuen. De andre fadderne var Ole Annekstad, Marthe Røysli og Anne Ellingsdtr. Ovren. I 1666 nevnes Peder Jensen 61 år som bruker på Rødningsby. Han nevnes med sønnen Jens 10 år. Var også Ole hans sønn? Merk at Ole døpte sønnen Jens i 1696. - Kan han være identisk med den Jens Olsen Ødåsen som var fadder i 1722 for Even Monsen Åmots og Anne Olsdatters (fra Rødningsbystuen) barn Ole? (Ingen av Ole'ne på Ødåsen hadde noen sønn Jens). Even og Anne var gift på Toten 29/10 1721.


Sist endret: 15.02.15