[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Forfedrene til Anders Olsen Dystestuen 1732-1792

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 09.04.13

Artikkelens_innhold

Mine notater fra skifteprotokoller er bare opplysninger som jeg håper kan være til nytte i slektssammenhenger. De har blitt gjengitt i Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift, men notatene har mangler og feillesninger så de egner seg neppe for seriøst nettbruk. Forøvrig kan nevnes at skannede skifteprotokoller er lagt ut på digitalarkivet. Derunder finnes også utlagte skiftekort. De inneholder navn på den det skiftes etter og arvinger. Videre er nevnt boets formue, samt folioside i aktuell skifteprotokoll. Kortene er sortert alfabetisk på gårder i området protokollen omfatter.


Sist endret: 15.02.15