[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Marte Pederdatter Holje`s forfedre

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 14.06.13

Artikkelens_innhold

I forrige svar forsøkte jeg først å få klarhet i hvem Marte Pedersdatters foreldre kunne være. Sammen med kjennskapen til Martes alder i 1801 kunne jeg dermed søke etter foreldrenes vielse. Det fantes bare et ektepar på Boshus med samme navn i aktuelt tidsrom. Når de hadde barn med navn Marte, Ole og Margrete (kanskje fadderen Margrete Holje i 1797?), synes det å være den senere familien på Holje. Opplysningen om Peders foreldre er knyttet et brev i Pantebok B fol. 297 for Toten, dat. 28/2 1765. Brevet finner du ved å søke i skannede pantebøker på Digitalarkivet.


Sist endret: 19.02.15