[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Marte Pederdatter Holje`s forfedre

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 14.06.13

Artikkelens_innhold

Den eldste panteboka for Toten begynner 1 1733. Det finnes noen få innførsler fra området tidligere i ei pantebok for Hadeland , Land og Valdres på 1690-tallet. Å lete etter innførsler i pantebøker er nesten håpløst. En må først søke i panteregisterene. Det kan også være litt tidkrevende, for på 1700-tallet er de ikke ført helt alfabetisk. En må regne med å søke i gjennom alle garder med samme forbokstav. I den første boka for Toten finnes det bare register til bokstaven K. For resten av gardene i tidsrommet, kan det for Toten være noe å finne på Dok-senteret til Mjøsmuseet på Kapp.


Sist endret: 19.02.15