[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Bilde av gården Neegaard (Negard) ved Raufoss

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Alf Christian Frogner
Postadresse: Oslo
Kommuner_omraader: Raufoss, Vestre Toten
Bekreftelse: JA
Date: 21.06.13

Artikkelens_innhold

Jeg viser til "NORSKE GARDSBRUK" Bind XV Oppland fylke V-II utgitt 1957(side 1135)og Oppland fylke I utgitt 1997(side 287), med foto og omtale av Negård nedre, gnr.10/bnr.4 og 6. (I gårdsmatrikkelen 1886 benevnes bruksnumrene som henholdsvis Negård nordre og nordre nordre). Trolig foretok både Statens Vegvesen og Toten økomuseum (Mjøsmuseet) samt Oppland Arbeiderblad fotografisk dokumentasjon i forbindelse med Rv.4. Ps: Selv har jeg slitt mine barnesko i området og en av mine tippoldemødre ble født på Åkersveen (bnr.1 av Negård). Hennes hagesprøyte anno 1880 blir nå flittig benyttet i sommervarmen.


Sist endret: 19.02.15