[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: Faarlund/Tandberg

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ja
Date: 04.07.13

Artikkelens_innhold

Johannes Andersen Faarlund giftet seg 19/1 1781 med Marte Jørgensdtr. Prestegaarden. Han var da dragon og de fikk 2 barn, Anders 1881- og Pernille 1884-. Senere er det vanskelig å finne sikre opplysninger om familien. Han er ikke nevnt i folketellingen 1801 for Toten. Sammenholdt med at vi ikke kjenner barn etter 1884, har han enten flyttet ut av bygda eller være begravet uten innførsel i kirkeboka. Når det ved vielsen i kirkeboka er skrevet at Johannes Andersen var musketer, var han en soldat bosatt på Haarstad. Etter en avskjed ville han heller blitt nevnt som inderst. Forøvrig kan nevnes at Helene Johannesdtrs. aner til dels er kjent i flere ledd.


Sist endret: 19.02.15