[ Svar på denne artikkelen  | Neste | Forrige | Opp ]

Re: aner til emil pedersen og familie

Type_artikkel: SVAR FRA
Navn: Fredrik Dyhren
Postadresse: 2848 Skreia
Kommuner_omraader:
Bekreftelse: ia
Date: 09.07.13

Artikkelens_innhold

Da Peder Eriksen og Regine Johannesdtr. 10/6 1861 opplyses det at han var fra Hoel i Feiring hun fra Henvoldeie. Hun var da 26 år og faren het Johannes Olsen. Hun var med det f. 12/7 1835 på Oustadstuen. Faren giftet seg 12/5 1821 med Ingeborg Jensdtr. De bodde begge på Oustad og var henholdsvis 23 og 22 år gamle. Ingeborg ble døpt 20/4 1800 med foreldre Jens Olsen Askimstuen fra Solberg og Berte Nilsdtr. Kolbjørnrud gift 29/9 1788. Paret er ikke nevnt i folketellingen i 1801. Johannes Olsen synes heller ikke å være nevnt i samme telling på Toten. Han kan være Tomte Hurdal, jfr Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift nr. 4/2011. Peder Eriksen var 34 år da han giftet seg i 1861, og da bosatt på Hoel i Feiring. Faren het Erik Larsen. I kirkeboken for Hurdal ble en person med aktuelle navn født 15/6 1827. Han kan være rett person. I så tilfelle finnes det opplysninger om familien i bind IV av Feirings historie . (2.) Erik Larsen Berger 1754-1855 giftet seg i 1807 med (3.) Berte Larsdtr. 1787-1831 (side 371). Hans far (4.) Lars Eriksen Fallet 1748- gift 1777 med (5.) enken Kari Andersdtr. Sandvigen fra Hjell på Toten (side 479). Bertes foreldre var (6.) Lars Pedersen Alnes 1759-1834 gift med (7.) Marie Torgundrud 1759-1834 (side 365). Forrige generasjon på Fallet var (8.) Erik Larsen 1724- gift 1747 med (9.) Margrete Johansdtr. Hammerstad 1725-1781 (side 479). Konas foreldre var (10.) Anders Pedersen Hjell 1711-1742 gift 1736 med (11.) Anne Hansdtr. Oppegaard øvre 1711-1773 (Totens bygdebok bind IV side 151). Forrige generasjon på Alnes var (12.) Peder Syversen Alnes 1735-1796 gift 1759 med (13.) Ingeborg Oppegaard 1725-1802. På Torgundrud var (14.) Kristian Davidsen 1731-1802 gift med (15.) Birgitte Monsdtr. fra ø. Hveem på Toten -1764. Eldste kjente ledd på Fallet var (16.) Lars Eriksen bergseller gift med (17.) Marthe Olsdtr. (side 479). Ved bruk av Feirings historie bind IV vil du finne flere navn knyttet til din slekt.


Sist endret: 15.02.15